Virkelund – Nu går vi i gang

Projektselskabet Coop Byen Vest P/S opfører første bykvarter i Coop Byen ved Coops hovedkontor i Albertslund. Her vil boliger, bypark og byrum danne rammen for beboere i alle aldre, når den nye bydel står klar i 2026.

Coop Byen Vest P/S forventer at tage første spadestik til selve byggeriet i september 2023. Derfor er de forberedende arbejder nu sat i gang.

Forberedende arbejder fra 1. marts til efteråret 2023

Den 1. marts starter de forberedende arbejder på Coop-grunden. Det sker, inden selve byggeriet kan gå i gang. De forberedende arbejder varer fra marts og til efteråret. En del af Læhegnet bliver midlertidigt lukket for trafik, og etableringen af et nyt lyskryds vil påvirke trafikken på Roskildevej.

Byggeriet af ca. 350 boliger på Coop-grunden og et p-hus, der blev besluttet med lokalplan i juni 2022, går efter planen i gang i efteråret. Inden da gennemføres en række forberedende arbejder, der går i gang 1. marts.

”Vi ser frem til at gå i jorden med de forberedende arbejder. Det er en vigtig milepæl efter flere års planlægning af dette helt nye byområde med kvalitetsboliger til nuværende og nye albertslundere”, siger Thomas Kjær Petersen, direktør i projektselskabet Coop Byen Vest, og fortsætter:

”De forberedende arbejder betyder dog også, at der kan opstå nogle gener for de nærmeste naboer og trafikanter i området. Vi gør vores bedste for at mindske generne”.

En del af Læhegnet lukkes

For at gøre plads til de vand, varmeledninger og afløbsledninger, der skal tilsluttes de kommende boliger på området bliver den del af Læhegnet, der går parallelt med Blokland lukket helt for trafik fra april og frem til byggeriet står færdigt i 2026. Der bliver derfor etableret en midlertidig ind- og udkørsel til Vallensbæk Torvevej – til beboere i Lækrogen samt medarbejdere i Coop.

Nyt lyskryds på Roskildevej

Albertslund Kommune etablerer et nyt, permanent lyskryds på Roskildevej med udkørsel fra Læhegnet. Det forventes at være i drift i sensommeren 2023. Arbejdet med lyskrydset vil påvirke trafikken på Roskildevej.

”Der vil i perioden kun være ét spor i hver retning på Roskildevej mellem Vallensbæk Torvevej og Albertslundvej. Det betyder, at bilister skal forberede sig på lidt længere transporttid, særligt i myldretiden”, forklarer ingeniør på trafikområdet i Albertslund Kommune, Michael Løgstrup. Både Roskildevej og Vallensbæk Torvevej vil blive påvirket af flere arbejder i de kommende år ifm. byggeriet.

Mere information om de trafikale ændringer: www.albertslund.dk/coopbyen

Træer fældes og nye plantes

Der vil være mange grønne byrum i den nye bydel, når byggeriet står færdigt. Dog vil der i marts blive fældet træer i bæltet ud mod Roskildevej og på grunden. De træer, der fældes, er blevet vurderet til ikke at være bevaringsværdige. Der vil senere blive plantet mange nye og forskellige træer og buske for at skabe variation i bydelens grønne og rekreative byrum. Der arbejdes også med at skabe levesteder for insekter og fugle.

Kontorbygning rives ned

På selve grunden er en kontorbygning fra 1960’erne netop nu ved at blive saneret og revet ned. Der er ikke tale om Coops hovedbygning, da den bliver en del af den nye bydel. Det forberedende arbejde vil blive udført af flere aktører: Projektselskabet Coop Byen Vest, Albertslund Kommune, HOFOR, entreprenørvirksomheden HHM samt en række underentreprenører.

Virkelund – En helt ny bydel

Vi bygger ca. 350 lejligheder og rækkehuse i forskellige størrelser og typer, en grøn bypark med stier og fælleshus, parkeringshus, nye stier og adgangsveje. Den nye bydel får tre bebyggelser tegnet af tre forskellige tegnestuer, Arkitema Architects, Mangor & Nagel og ONV Arkitekter med udgangspunkt i en masterplan af Henning Larsen Arkitekter.

Bæredygtighed, fællesskab og Coop identitet er pejlemærker, der former den nye bydel. De tre bebyggelser har alle uderum beregnet til fællesskabet mellem beboerne og alle bebyggelserne er orienteret mod en fælles og grøn bypark. Coop er nærmeste nabo og bliver en del af den nye bydel, hvor de mange medarbejdere også får adgang til byparken, der på den måde bliver åbent fællesskab mellem boliger og erhverv.

Gode stier og adgangsveje sikrer, at det er let at komme til og fra både i bil, som cyklist og gående. Parkering optager meget lidt plads i bydelen, da fleste parkeringspladser er i parkeringshuset beregnet til både boliger og Coops medarbejdere. Coop Byen Vest P/S forventer at tage første spadestik til selve byggeriet i september 2023 til indflytning i de første boliger i 2026.

Plangrundlaget for det første bykvarter i Coop Byen ligger klar efter Kommunalbestyrelsen godkendte lokalplanen d. 28. juni 2022.