Fremtidens boliger med fokus på bæredygtighed

I PensionDanmark går ansvarlighed og forretning hånd i hånd, og vi arbejder hver dag på, at jordens ressourcer bliver brugt med omtanke. Sådan skal det også være, når vi bygger Coop Byen.

Boligerne bliver certificeret efter den internationale standard DGNB, en certificering af byggeri hvor målet er at nedbringe belastningen på natur, miljø og mennesker. Det vil sige, at Coop Byen skal opfylde en lang række kriterier fra valg af byggematerialer til brug af grønne energikilder. Det skal også gælde i hverdagen, når byggeriet står færdigt, hvor beboere for eksempel kan blive del af en lokal deleøkonomi for at opnå et lavere klimaaftryk.

PensionDanmark arbejder med en række rådgivere, udviklere og investorer om udviklingen af Coop Byen. Ligesom PensionDanmark har alle samarbejdspartnere ambitiøse bæredygtighedsmål, der skal overføres til konkrete tiltag i Coop Byen, så det bliver nemmere for beboerne at bo og leve bæredygtigt.

2019.09.11-thise-3636

DGNB kræver bæredygtige valg

Coop Byen skal bæredygtighedscertificeres efter den internationale DGNB-standard til guldniveau. Vores ambition er, at Coop Byen skal være et af Danmarks mest klimavenlige nye bykvarterer designet med genanvendte materialer, uberørte områder med biodiversitet, ladestationer til elbiler, stor beboerindflydelse og meget andet.

Med DGNB-systemet bliver Coop Byen vurderet ud fra bl.a. miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet og social kvalitet.

Deleøkonomi skal mindske forbruget

I Coop Byen skal der være gode rammer for en lokal deleøkonomi, der kan styrke fællesskabet og mindske ressourceforbruget. På tegnebrættet har vi fx fysiske ”Fælles-skabe”, som alle beboere i opgangen har nøgle til, og hvor man kan dele værktøj, husholdningsmaskiner, brætspil, bøger og meget andet.

Vi vil også skabe en ”bytte-biks” for alle Coop Byens beboere, og via digitale deleplatforme skal det være muligt at være sammen om at minimere madspild og dele transportmidler.

delexxxkonomi
genanvendte-materialer-onv-820

Bygger med genanvendte materialer

Genbrug og genanvendelse af byggematerialer skal være med til at nedbringe CO2-udledningen i byggeriet af Coop Byen. Ressourcer skal genbruges og genanvendes i byggeproces, bygninger og byrum, så ressourcerne ikke går til spilde, og vi producerer mindst muligt affald.

Foreløbig visualisering, ONV Arkitekter.

Viden inspirerer til nye vaner  

Beboere skal kunne følge med i eget og kvarterets forbrug af vand, varme og strøm på en måde, der fremmer et mere bæredygtigt forbrug og inspirerer til mere klimavenlige vaner – men samtidig respekterer privatlivet. Udvalgte beboere kan for eksempel komme på en bæredygtighedsuddannelse for at være med til at forankre viden om et hverdagsliv me bæredygtige tiltag.

plantekasse
2622-jul21

Plads til sommerfugle og bier

Coop Byen skal have en biodiversitetsplan, der sætter konkrete mål for udviklingen af en mangfoldig natur, der er til gavn for fugle, insekter og andre arter i området.

Vi vil også udvikle en bypark med øje for biodiversitet, og beboere vil få mulighed for at engagere sig i naturdrift og naturformidlingen, hvis de ønsker det.