Sammen er vi mere

Coop er bygget på tanken om, at sammen kan vi mere og kommer længere end hver for sig, og siden den første brugsforening blev stiftet i 1866, har fællesskab været et centralt omdrejningspunkt. Derfor skal fællesskabet også spille en central rolle i Coop Byen.

Vores mål er at indrette et nyt bykvarter, hvor alle har lyst til at være en del af fællesskabet, møde sine naboer og være med til at skabe et nabolag, der er socialt, rart og levende. I Coop Byen skal der være nærhed, naboskab og fælles fordele, der får hverdagen til at hænge sammen.

Boliger og byrum skal være designet på en måde, der fremmer, at mennesker mødes, og vi arbejder på at skabe rammer og strukturer, der fremmer foreningsliv og fælles aktiviteter, hvor man kan bidrage i det omfang, man kan og har lyst til.

grader-af-fxxxlesskab

Boliger med forskellige grader af fællesskab

Vi bygger boliger både for dem, der vil have et tæt boligfællesskab, og for dem, der vil have sit eget, men med et godt naboskab. I Coop Byen skal man kunne finde den balance, der passer en bedst.

I første fase af Coop Byen vil der både være lejligheder med et friere fællesskab. Lejligheder, hvor man bor tæt omkring en fælles gård. Og rækkehuse, hvor man bor i et mere nært bo- og havefællesskab med andre.

Et fælles hus til fælles aktiviteter

I Coop Byens første bykvarter Virkelund, der forventes at stå færdig i slutningen af 2025, er et fælles samlingspunkt for beboere, medarbejdere og det lokale fritids- og kulturliv. Vi bygger et fælleshus. Huset skal være en blanding af et kulturhus, et bevægelseshus, daginstitution og et forsamlingshus, men først og fremmest skal det være et sted for beboeres aktiviteter.

Foreløbig visualisering af Kvartershuset.

kvartershuset
online-fxxxlesskab

Fællesskabet blomstrer også online

Vi vil sørge for en digital beboerplatform, der skal gøre det nemt at få adgang til fælles fordele, starte interessegrupper, søge midler i bylivspuljen og få overblik over, hvad der foregår i kvarteret. Den digitale platform skal både gøre det nemt at kommunikere med hinanden, fungere som platform for deleøkonomi og fungere som stedet, hvor man kan arrangere lektiehjælp, hundeluftning og fællesspisning.

Et beboerdrevet kvarter

Coop Byen skal være et demokratisk og beboerdrevet kvarter, der viser, hvordan man kan bygge by på andelsbevægelsens principper om at skabe muligheder i fællesskab. Derfor vil vi skabe demokratiske beboerforeninger og bydelsråd, hvor udviklingen af fællesfaciliteterne, byrum og aktiviteter kan ske i fællesskab mellem beboere og ejere. Fx vil vi gøre det muligt at søge midler til fælles aktiviteter via en bylivspulje. Vi vil også inddrage borgerne i Albertslund og Coops medarbejdere i udviklingen af byen.

hxxxder-720x450-1