Fældede træer fra Coop-byen skaber biodiversitet i Egelundparken

28/05/23

Fældede træer fra området langs Roskildevej, er lagt ud i et stykke skov i Egelundparken, og bidrager til at øge biodiversiteten

Det forberedende arbejde til Coop Byens vestlige del er i fuld gang. I forbindelse med det er der blevet fældet en del træer, både inde på selve Coop-grunden og i beplantningsbæltet ud mod Roskildevej. De træer, der er fældet, er blevet vurderet til ikke at være bevaringsværdige.

De fældede træer har man i Coop, PensionDanmark og Albertslund Kommune ønsket at bruge til naturformål andre steder i Albertslund. Derfor har kommunen modtaget en stor mængde træstammer fra de fældede træer.
Stammerne er fra hjemmehørende træarter, som betyder, at de naturligt hører hjemme i Danmarks natur.

Træer i Egelundsparken

Træstammerne er nu lagt ud i et af kommunens nyeste naturprojekter, som er et lille stykke skov i den nordlige del af Egelundsparken. Her er der blevet skabt en større lysning, hvor træstammerne naturligt vil gå i forrådnelse til stor glæde for områdets insekt-, svampe- og fugleliv.

”Det er bare så godt det her”, siger biolog i Albertslund Kommune, Jacob Ruskov-Nielsen. ”Dødt træ, eller dødt ved som det hedder, er nemlig helt afgørende for, at natur kan trives.
Og jo flere arter, der kommer til, jo højere bliver biodiversiteten. Så de her træer fra arbejdet med Coop Byen bidrager altså til, at vores natur i Albertslund får det endnu bedre.”

Nye kryds og nye træer

Det forberedende arbejde til Coop Byen startede omkring 1. marts. Fældningen af træer på grunden er sket med det formål at kunne etablere byggeplads.

I beplantningen ud til Roskildevej er der nu etableret en åbning ved den nord/sydgående del af Læhegnet, hvor udkørsel til Roskildevej i fremtiden kommer til at ske.
Der anlægges nye kryds både på Læhegnet og Roskildevej, og et nyt kort stykke vej imellem de to kryds er i gang med at blive etableret.

PensionDanmark, der er bygherre på Coop Byen, ønsker at styrke biodiversiteten i de byområder, de udvikler – herunder Coop Byen. Der vil derfor være mange grønne byrum på Coop-grunden, når byggeriet står færdigt. Der vil senere blive plantet mange nye, forskellige slags træer og buske for at skabe variation i de grønne, rekreative byrum i området. Der arbejdes også med at skabe levesteder for insekter og fugle.

Ambitiøst arbejde med biodiversitet

Albertslund Kommune arbejder i forvejen med at øge biodiversiteten, som er et vigtigt led i kommunens naturplan.

Blandt det arbejde er såkaldt fladeveteranisering, som kommunen var med i kapløbet om at blive Danmarks vildeste kommune for.
Det nyeste område med fladeveteranisering ligger i den nordligste del af Egelundparken. Tæt tjørnekrat havde her overtaget den midterste del af skoven.

Den er nu blevet tyndet kraftigt ud og der er etableret en ny, stor lysning. Det er også her, at de store træstammer fra Coop-grunden er blevet udlagt.
Her vil alt det nye lys, plads og varme skabe muligheder for, at vilde blomster med tiden vil komme helt af sig selv.
Projektet har allerede nu resulteret i masser af citronsommerfugle og vilde bier, lyder det fra Albertslund Kommune.