Coop Byen sendt i høring

Kommunalbestyrelsen i Albertslund har sendt lokalplanen for første del af Coop Byen i offentlig høring.

Coop Byen kom tirsdag den 14. december 2021 et skridt nærmere, da kommunalbestyrelsen i Albertslund besluttede at sende lokalplansforslaget om første del af Coop Byen i offentlig høring. Forslaget til lokalplanen beskriver, hvordan den del af Coop Byen, der skal ligge omkring Coops hovedsæde vest for Vallensbæk Torvevej i Albertslund, skal udvikles og indrettes med boliger, erhverv, fællesfaciliteter, parkeringsforhold, friarealer, beplantning samt veje og stier.

Første del af Coop Byen består blandt andet af tre kvarterer med svanemærkede lejligheder, rækkehuse og ungdomsboliger med forskellige grader af fællesskab og en bypark, der binder den nye, levende bydel sammen. Bydelen skal også have et Kvartershus med daginstitution, multisal, byttebiks, café og lokaler til både beboere, foreninger og Albertslunds øvrige borgere.

Det er Coop og PensionDanmark, der sammen udvikler og bygger den første del af Coop Byen. Visionen er at bygge en grøn og bæredygtig bydel, der er defineret og kendetegnet af de fem værdier: Fællesskab, Mangfoldighed, Sundhed, Bæredygtighed og Coop-identiteten. Det vil sige, der skal være nyttehaver, ladestationer til elbiler, deleordninger og et tydeligt aftryk af Coop gennem bl.a. madfællesskaber, kaffe og inventar fra FDB-møbler i uderum og fælleshus. Coop Byen skal desuden bæredygtighedscertificeres efter internationale standarder.

Coop Byen Vest skal bestå af 378 boliger i størrelsen to til fem værelser fordelt på 60-130 m². Hele Coop Byen bliver bygget i flere faser over de næste cirka 10 år med afsæt i en masterplan af Henning Larsen Arkitekter og skal bestå af 1.800 bæredygtige boliger i høj kvalitet til en fair pris.

Høringsperioden varer fra den 20. december 2021 til den 20. februar 2022, hvor offentligheden kan komme med bemærkninger og forslag til planen for byggeriet af den nye bæredygtige og fællesskabsorienterede bydel, der forventes at stå færdig i 2024.

Forslag til lokalplanen forventes at være til godkendelse i kommunalbestyrelsen i medio 2022.