Byggeriet af Coop Byens p-hus er i gang

Byggeriet af Coop Byens parkeringshus med plads til 460 p-pladser er nu i fuld gang. Det sker sideløbende med byggeriet af den første boligkarré med 135 boliger. Parkeringshuset står klar i foråret 2025, og de første beboere kan flytte ind i Albertslunds nye bykvarter i sommeren 2025.

Kører du forbi Coop Byens byggeplads, har du måske set tårnkranerne i fuld sving. Udover byggeriet af den første karré, Gæstfriheden, er arbejdet med det nye parkeringshus nu også gået i gang.

I PensionDanmark ønsker vi at udvikle et attraktivt og levende bykvarter i hjertet af Albertslund. Med offentlig transport i gåafstand og et nyt parkeringshus bliver det nemt at komme til og fra kvarteret. Vi er særligt glade for projektets bæredygtige tiltag, hvor byggematerialer fra en tidligere bygning på grunden bliver genbrugt,” siger senior projektudviklingschef i PensionDanmark Ejendomme, Thomas Kjær Petersen.

Dyrk motion på p-huset


Parkeringshuset vil med sin centrale placering fungere som en slags indgang til Coop Byen og de nye boliger her. Byrummet omkring bygningen skal understøtte fysiske aktiviteter, blandt andet med etableringen af en motionstrappe på facaden.

Genbrug og klatreplanter


Parkeringshuset får en facade i aluminium, som forskellige klatreplanter vokser godt op ad, samt overskudstræ og genbrugte naturskiferplader fra den gamle Coop mandskabsbygning, der tidligere stod på grunden. Klatreplanterne vil blive plantet i bælter af 5 meters bredde op ad facaden.

Første skridt er at få støbt betonfundamentet til parkeringshuset, og i løbet af foråret vil man begynde at se konturerne af bygningen.

Første karré i tre etagers højde


Coop Byens første boligkarré, Gæstfriheden er også i fuld gang, og byggeriet er nu tre etager højt.  Når det såkaldte råhus på seks etager står færdigt, begynder arbejdet med at montere vinduer, lægge gulve, installere køkkener og male vægge. Her udvides antallet af håndværkere på byggepladsen fra 20 til op imod 100.

FAKTA OM P-HUSET